fot. kosaciec_Iris.Andrus.Wr9915 (884×713) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Andrus
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Iris ‘Andrus’

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.05.2011
copyright © by Jacek Soboń