fot. js-okrzyn.szerokolistny.PICT4718 (495×536) — copyright © by Jacek Soboń
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Laserpitium latifolium (okrzyn szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.07.2006, Bieszczady, Połonina Wetlinska
copyright © by Jacek Soboń