fot. js-20090723-5802 (812×666) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Cameo
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dendranthema hortorum ‘Cameo’

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

ogród botaniczny
copyright © by Jacek Soboń