atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Dendranthema hortorum Bailey ‘Cameo’

chryzantema ogrodowa ‘Cameo’
Dendranthema ×hortorum Dendranthema ×hortorum Dendranthema ×hort… Dendranthema…Dendranthema ×hortorumchryzantema ogrodowa ‘Waldenburg’ (Dendranthema hortorum ‘Waldenburg’)
🌸