fot. js-20080726-6576 (867×666) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Interbolwi
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Euonymus fortunei ‘Interbolwi’ (trzmielina Fortune'a ‘Interbolwi’)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.07.2007
copyright © by Jacek Soboń