fot. js-20060701-3221 (867×666) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer davidii ssp. grosseri (klon Grossera)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.06.2008, ogród botaniczny
copyright © by Jacek Soboń