fot. glistnik.jaskolcze.ziele_Chelidonium.majus.7718 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Chelidonium majus (glistnik jaskółcze ziele)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.04.2009 copyright © by Jacek Soboń