fot. aktinidia.chinska_Actinidia.chinensis.Wr3808 (884×761) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Actinidia chinensis (aktinidia chińska)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.09.2010
copyright © by Jacek Soboń