znalezisko 00010000.10_5_24.jmak - Frangula alnus (kruszyna pospolita) · Niemcy ogr.zielny · (leg. det. Jarosław Makowski)
j-Frangula-alnus-IX.10.1
Frangula alnus (kruszyna pospolita)
j-Frangula-alnus-IX.10.2
Frangula alnus (kruszyna pospolita)
j-Frangula-alnus-IX.10.3
Frangula alnus (kruszyna pospolita)
j-Frangula-alnus-IX.10.4
Frangula alnus (kruszyna pospolita)
j-Frangula-alnus-VI.10.1
Frangula alnus (kruszyna pospolita)
j-Frangula-alnus-VI.10.2
Frangula alnus (kruszyna pospolita)
j-Frangula-alnus-VI.10.3
Frangula alnus (kruszyna pospolita)
j-Frangula-alnus-VII.10.1
Frangula alnus (kruszyna pospolita)