fot. j-Frangula-alnus-IX.10.1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Frangula alnus (kruszyna pospolita)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy ogr.zielny · copyright © by Jarosław Makowski