fot. j-Frangula-alnus-IX.10.1 (884×740) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Frangula alnus (kruszyna pospolita)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy ogr.zielny
copyright © by Jarosław Makowski