fot. jmak-Viola_palustris_VIII.11.3 (639×604) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Viola palustris (fiołek błotny)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

poł.-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski