fot. jmak-Viola_palustris_VI.11.1 (439×529) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Viola palustris (fiołek błotny)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

poł.-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski