fot. jmak-Salvia-nemorosa-6.08.3 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Salvia nemorosa

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

odm.uprawiana
; ogr. zielny, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski