fot. jmak-Salix-triandra-V.09.4 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Sigmaringen Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski