fot. jmak-101-Salix-triandra-4.08.1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Schw. Alb., Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski