fot. esz-P._vulgare_vs._interjectum_wawoz_Lipy_zarodnie_c — copyright © by Ewa Szczęśniak
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Polypodium interjectum (paprotka przejściowa)

on This page when logged in
you will see 7.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

liście i zarodnie paprotki zwyczajnej (Polypodium vulgare s.str.) i paprotki przejściowej (Polypodium interjectum)
; Lipy · copyright © by Ewa Szczęśniak
« Polypodium vulgare s.str. (paprotka zwyczajna (s.str.))

« Polypodium (paprotka)

« Polypodium interjectum (paprotka przejściowa)