fot. bsw-Plant_coron3c (438×1597) — copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Plantago coronopus (babka pierzasta)

on This page when logged in
you will see 7.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Hiszpania
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska