fot. bsw-1-PIC00019 — copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Salvia aethiopis

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska