fot. bsw-1-3b-_Atriplex_tat (884×792) — copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Atriplex tatarica (łoboda szara)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska