fot. bsw-1-3-_Lactuca_serc — copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lactuca serriola (sałata kompasowa)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.07.2004 copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska