znalezisko 00010000.B25.bl (leg. det. Barbara Łotocka)
bl-Aster-alpinus-080623-Tatry-0881
Aster alpinus
bl-Aster-alpinus-080623-Tatry-0882
Aster alpinus