znalezisko 00010000.A038.bl - Asparagus officinalis (szparag lekarski) (leg. det. Barbara Łotocka)
bl-Asparagus-offic-070519-8002-Wisla-S-od-Zawad
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
bl-Asparagus-officinalis-061125-3225-Siekierki
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
bl-Asparagus-officinalis-061125-3227-Siekierki
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
bl-Asparagus-officinalis-061125-3229-Siekierki
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
bl-Asparagus-officinalis-090801-na-Siekierkach-039
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
bl-Asparagus-officinalis-090801-na-Siekierkach-042
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
bl-Asparagus-officinalis-090801-na-Siekierkach-049
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
bl-Asparagus-officinalis-090801-na-Siekierkach-050
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
bl-Asparagus-officinalis-090801-na-Siekierkach-054
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
bl-Asparagus-officinalis-100518-OB-PAN-332
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
bl-Asparagus-officinalis-100518-OB-PAN-336
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
bl-Asparagus-officinalis-Zawady-Wwa-090823-118
Asparagus officinalis (szparag lekarski)