fot. bl-f241-F1030030 (600×387) — copyright © by Barbara Łotocka
koszyczki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Bidens frondosa (uczep amerykański)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

25.08.2003
copyright © by Barbara Łotocka