fot. bl-f236-F10100162 (600×307) — copyright © by Barbara Łotocka
nasiona z elajosomami
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 1.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chelidonium majus

on This page when logged in
you will see 1.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

01.08.2003
copyright © by Barbara Łotocka