fot. bl-f231-F1020023 (378×560) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Anchusa officinalis (farbownik lekarski)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

jeden skrętek
copyright © by Barbara Łotocka