fot. bl-f176-triticum-aestivum1 (641×400) — copyright © by Barbara Łotocka
kiełkujące ziarniaki, korzenie nasienne
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Triticum aestivum

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.10.2001
copyright © by Barbara Łotocka