fot. bl-F311-F1030022 (331×536) — copyright © by Barbara Łotocka
owoce
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fragaria xananassa

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.2005
copyright © by Barbara Łotocka