fot. bl-F300-F1010038 (880×402) — copyright © by Barbara Łotocka
kwiaty żeńskie
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Quercus robur

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2005
copyright © by Barbara Łotocka