fot. bl-F259_1020013 (576×410) — copyright © by Barbara Łotocka
znalezisko bl.040204-2
cierń i krótkopęd
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.02.2004
copyright © by Barbara Łotocka