fot. bl-Acer-platanoides-lisc-doosiowo-01 (744×866) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer platanoides (klon pospolity)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka