fot. bg-Viola_odorata_rubriflora_02 (456×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
(var. rubriflora) kwiat
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Viola odorata f. rubriflora (fiołek wonny forma czerwonokwiatowa)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.04.2007, Poznań
copyright © by Błażej Gierczyk