fot. bg-Viola_alba_05 (649×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Viola alba (fiołek biały)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

liście; 07.04.2007, rez. Łężczok między Nędzą a Raciborzem
copyright © by Błażej Gierczyk