fot. bg-Aconitum_plicatum_plicatum_plicatum8 (880×420) — copyright © by Błażej Gierczyk
szypułka kwiatowa
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

31.07.2007, Hala pod Śnieżnikiem
copyright © by Błażej Gierczyk