fot. bg-2017-DSC_0028_1 (1512×893) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rubus posnaniensis (jeżyna poznańska)

on This page when logged in
you will see 5.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2017, Lutynia, 1 km NW; pow. pleszewski
copyright © by Błażej Gierczyk

« Rubus posnaniensis (jeżyna poznańska)