fot. bg-2017-DSC_0023_1 — copyright © by Błażej Gierczyk
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rubus posnaniensis (jeżyna poznańska)

on This page when logged in
you will see 7.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2017, Lutynia, 1 km NW; pow. pleszewski · copyright © by Błażej Gierczyk

« Rubus posnaniensis (jeżyna poznańska)