fot. bg-2017-DSC_0020 (1469×1284) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rubus posnaniensis (jeżyna poznańska)

on This page when logged in
you will see 5.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2017, Lutynia, 1 km NW; pow. pleszewski
copyright © by Błażej Gierczyk

« Rubus posnaniensis (jeżyna poznańska)