fot. bg-200804-Lithospermum_arvensis4 (641×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
kwiaty
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lithospermum arvense (nawrot polny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.04.2008, E od Jabłonnej
copyright © by Błażej Gierczyk