fot. bg-2005_5-Asplenium_cuneifolium_cuneifolium_6 (634×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asplenium cuneifolium f. cuneifolium

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.06.2005, nieczynny kamieniołom na Winnej Górze w masywie Ślęży
copyright © by Błażej Gierczyk