fot. bg-2005_5-Asplenium_cuneifolium_cuneifolium_5 (759×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asplenium cuneifolium f. cuneifolium

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.06.2005, nieczynny kamieniołom na Winnej Górze w masywie Ślęży
copyright © by Błażej Gierczyk