fot. arys-DSCN0101 (733×676) — copyright © by Andrzej Ryś
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Neslia paniculata (ożędka groniasta)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.07.2018, P. Piska; 0.2 km na NW od m. Mostek gm Piecki
copyright © by Andrzej Ryś