fot. and-ANDEpipactis_microphylla.06.07.2011.3 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)

on This page when logged in
you will see 7.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.07.2011, Pogórze Cieszyńskie · copyright © by Anna Nowak-Dańda