fot. ANDCerastium_glomeratum.25.05.2008.2 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cerastium glomeratum (rogownica skupiona)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

25.05.2008, siedlisko ruderalne (brzeg rowu melioracyjnego), pd.-zach. Kraków · copyright © by Anna Nowak-Dańda