znalezisko 20120511.C36_12.12 - Narcissus ‘Cheerfulness’ (narcyz ‘Cheerfulness’) · ogród · (leg. det. Marek Snowarski)
(N. tazetta)
120511-8633
Narcissus ‘Cheerfulness’ (narcyz ‘Cheerfulness’)
120511-8634
Narcissus ‘Cheerfulness’ (narcyz ‘Cheerfulness’)