fot. 120915-1342_v2S — copyright © by Marek Snowarski
normalna3D anaglif|| stereopara || wąskajak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Eccremocarpus scaber (pałczatka szorstka)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2012, Wrocław · copyright © by Marek Snowarski