fot. 110707-2269 (2275×1529) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110707-1 normalna
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Salix viminalis (wierzba wiciowa)

on This page when logged in
you will see 7.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.07.2011
copyright © by Marek Snowarski

« Salix viminalis (wierzba wiciowa)