fot. 110618-0677_v2S — copyright © by Marek Snowarski
normalna|| stereopara || wąska3D anaglifjak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Salix alba (wierzba biała)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

owoce
03.04.2011, Siechnice, dolina Odry-Oławy · copyright © by Marek Snowarski