fot. 110616-0582_v3S (470×1130) — copyright © by Marek Snowarski
liść od spodu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Salix alba (wierzba biała)

on This page when logged in
you will see 5.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.04.2011, Dolina Bystrzycy, okolice Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski