fot. 110616-0578_v4 — copyright © by Marek Snowarski
|| stereopara || wąskajak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Salix alba (wierzba biała)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

owłosione pączki na nowym pędzie
10.04.2011, Dolina Bystrzycy, okolice Wrocławia · copyright © by Marek Snowarski