fot. 110616-0577 (741×514) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110410-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Salix alba (wierzba biała)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

górna i spodnia strona liścia jest owłosiona; 10.04.2011, Dolina Bystrzycy, okolice Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski