fot. 110616-0500 (500×753) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110410-2c
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Salix alba (wierzba biała)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kora; 10.04.2011, Dolina Bystrzycy, okolice Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski